Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Luigj Turmalaj

Edukimi

Doktor i Shkencave në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Shkolla Pasuniversitare në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2002

Master Shkencor në Mjekësi Veterinare, Diplomimi Mjek Veteriner, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1988 

 

 

Lëndët:

Riprodhimi i Kafshëve

 

 

Interesat kërkimore

Bioteknologjitë dhe patologjitë kryesore të riprodhimit të kafshëve.

TITULLI

Profesor

 

DEPARTAMENTI

Departamenti i Lëndëve Klinike

 

NDËRTESA

Godina B, FMV

Zyra 103

Kati i Parë

 

TELEFONI

068 9002599

E-MAIL: l.turmalaj@ubt.edu.al