Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Lorena Hysi

Edukimi

PhD, Biologji Molekulare, , Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Janar 2015. Master i Nivelit të dytë dega Biologji eksperimentale, drejtimi Biologji Qelizore Universiteti i

Tiranes, Fakulteti i Shkencave të Natyrës,  Tetor 2011.

Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë DIND në Biologji 5-vjeçare, titulli “Biologe”, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Korrik 2009.

Lëndët:

Gjenetikë, Hyrje në Bioteknologji.

Kerkimet Shkencore

Gjenetika e popullatave dhe diversiteti gjenetik. Bioteknologjia. Përdorimi i Bioinformatikës dhe analizat in silico.

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Shkenca Zooteknike

 

Ndertesa:

Godina Zooteknisë

 

Zyra:

Zyra 206

 

Tel:

0689084847

 

Email:

lhysi@ubt.edu.al