Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Listat e kandidatëve fitues të ciklit të dytë dhe të tretë

FAKULTETI I EKONOMISË DHE AGROBIZNESIT

Lista e kandidateve fitues

Lista e fituesve ne Master i Shkencave Ekonomi dhe Pol. e Zhvillimit të Qendrushem (Ekonomi Cirkulare)

Lista e fituesve ne Master i Shkencave Finance Kontabilitet

Lista e fituesve ne Master i Shkencave Informatike Biznesi

Lista e fituesve ne Master i Shkencave Marketing i Ushqimit dhe Biz. Digjital

Lista e fituesve ne Master Profesional Finance Banke

Lista e fituesve ne Master Profesional Kontabilitet Auditim

Lista e fituesve ne Master profesional Menaxhim i Ndermarrjeve ne agrobiznes

Lista e fituesve ne Master Profesional Menaxhim Informacioni ne Agrobiznes

Lista e fituesve ne Master Profesional Menaxhim Turizmi Rural

Lista e fituesve ne Master Profesional ne Ekonomi dhe Politikat Agrare

Lista e fituesve ne Master Shkencor Administrim Ndermarrjesh

Lista e fituesve te Masterit Ekzekutiv

 

FAKULTETI I SHKENCAVE PYJORE

Lista e kandidateve fitues

Lista e Fituesve per Masterin Shkencor Inxhineri Perpunim Druri – Dizajni dhe Teknologjia e Mobilimit Dizajn Druri

Lista e Fituesve per Masterin Shkencor Inxhineri Pyjore

Lista e Fituesve per Masterin Profesional Menaxhim i Integruar i Pyjeve ne Baze Komuniteti