Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Lirika Kupe

EDUKIMI

Doktoratë në Universitetin Bujqësor të Tiranës me temë: “Vlerësimi i gjendjes mjedisore të disa habitateve ujore shqiptare mbështetur tek diatometë”, 2006.

Në kuadër të doktoraturës ka punuar pranë Stacionit Limnologjik, Universiteti i Zurich, ZVICËR, 2005.

Maste i Shkencave në Universitetin Bujqësor të Tiranës me temë: “Studimi paraprak i mikroalgave dhe treguesi ushqyes në disa lumenj të rëndësishëm shqiptarë”, 2003.

Dilpomuar si “Biologe” në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, 2001.

LËNDËT

Botanikë e Përgjithshme, Trajtimi Energjetik i Mbetjeve; Biodiversiteti i ekosistemeve dhe shoqërimet bimore

INTERESAT KËRKIMORE

Studime në fushën e taksonomisë së bimëve të ulta ujore (mikroalgave), studime të ekologjisë së ujërave.

TITULLI

Prof. Assoc. Dr.

DEPARTAMENTI

Departamenti i Shkencave Agronomike

NDËRTESA

Godina Kopshti Botanik, Kati II.

Zyra

202

TELEFONI

0698989235

EMAIL

lkupe@ubt.edu.al