Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Liljana Lufo

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

Edukimi

PhD, Mjekesi Veterinare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2015

Studimet “Master ne Veterinari”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2006

Diploma në “Mjekesi Veterinare”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 2003

 

Lendet:

Virologji & Imunologji, Mikrobiologji dhe Higjene Veterinare

Interesat kërkimore

Virologji; Imunologji; Sëmundje infektive; Biologji molekulare;  Bioteknologji.

TITULLI

Lektor

 

DEPARTAMENTI

Dep. Moduleve Paraklinike

 

NDERTESA

Godina A, FMV

Zyra

106

 

TELEFONI

0696052754

EMAIL

llufo@ubt.edu.al