Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Leonidha Peri

Edukimi

PhD – Tregjet dhe tregtia e jashtme me produkte pyjore e drusore/ Fakulteti i Shkencave Pyjore/Universiteti Bujqësor i Tiranës/2008

Diplomë e Integruar në Inxhinieri Pyjore/Fakulteti i Shkencave Pyjore/Universiteti Bujqësor i Tiranës/1991

Lendet:

Bachelor – Ekonomia dhe Vlerësimi në pyje/Tregjet dhe marketingu i produkteve drusore

Master Profesional – Evolucioni i institucioneve të veprimit kolektiv

Mastër Shkencor – Ekonomia e burimeve natyrore/Tregjet dhe marketingu ndërkombëtar i produkteve drusore

Doktoraturë – Metodologjia e Kërkimit Shkencor

Interesat kërkimore

Vlerësimi në pyje/Analiza e tregjeve dhe marketingu i produkteve pyjore e drusore/Politika dhe legjislacioni në sektorin e pyjeve/Qeverisja e qëndrueshme e pyjeve komunalë

Titulli :

Profesor i Asociuar – Fakulteti i Shkencave Pyjore/Universiteti Bujqësor i Tiranës/2013

 

Departamenti:

Departamenti i Pyjeve

 

Ndertesa:

Godina FSHP/Kati i dytë

 

Zyra:

Zyra 201

 

Tel:

0682097892

 

Email:

leonidha.peri@ubt.edu.al