Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Lëndët me zgjedhje për studentët e Kursit të V, “Mjekesi Veterinare”, për vitin akademik 2020-2021

Bazuar në kurrikulën mësimore dhe planin mesimor të miratuar për vitin akademik 2020-2021, më poshtë janë listuar Modulet me zgjedhje nga të cilat studentët e Kursit V, “Mjekësi Veterinare” duhet të përzgjedhin vetëm një. Procesi i regjistrirnit në keto module do realizohet nga sekretarja QK.A pranë Fakultetit të Mjekësisë Veterinare, Erisa Mërturi:

Kliko këtu: Lëndët me zgjedhje