Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ledia THOMA (Boshnjaku)

Edukimi 

PhD, ne fushen e Ekonomise dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2009.

Master I Shkencave në Marketing Agroushqimor, Instituti mesdhetar Agronomik i Saragozes (IAMZ), Spanje, 2001.

Diplome e Studimeve te Specializuara Pasuniversitare, Instituti Mesdhetar Agronomik i Saragozes (IAMZ), Spanje 2000.

Diplome e Integruar ne Ekonomi dhe Politike Agrare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1999.

Lendët

Çmimet & Tregjet e Produkteve Bujqesore, Kerkim & Analize Tregu.

Kerkimet Shkencore

Marketing Agroushqimor, Analiza e Tregjeve te Produkteve Bujqesore & Ushqimore

Titulli :

Prof. Asoc. Dr.

 

Departamenti:

Drejtim Agrobiznesi

 

Ndertesa:

Godina A FEA

Zyra:

211 A

Tel:

 

Email:

ledia.thoma@ubt.edu.al