Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Laboratori Mikrobiologjisë

 Stafi i Laboratorit

 Prof. Dr. Pranvera Cabeli Dr. Sonila Cocoli

Përshkrimi i Laboratorit

 Laboratori i Mikrobiologjise perdoret kryesisht për qëllim didaktik si dhe aktivitet shkencor. Ky laborator ofron sherbime për Departamentin e Shendetit Publik Veterinar, por dhe per klinikat e ndryshme të Fakultetit te Mjekesise Veterinare.

Laboratori i Mikrobiologjise konsiston në një sallë me hapësirë të mjaftueshme për të punuar ne grupe me 15-20 studentë.

Laboratori përdoret për qëllim didaktik, për rreth 300 studentë në çdo vit akademik (FMV: kursi II; FMV Menaxhim Veterianar: kursi I; FBM: Kursi I Bach. i Dep. Akuakulture dhe Dep. Prodhim Shtazor;).

Laboratori ofron një sere teknikash per izolimin dhe identifikimin e shkaktarit nga materiali patologjik nepermjet provave direkte dhe indirekte, si dhe provat per percaktimin e antibiotikeve me te efektshem per trajtimin e infeksionit te shkaktuar nga mikroorganizmi i izoluar dhe i identifikuar.

Per realizimin e teknikave te mesiperme ne kete laborator perdoren terrene ushqyes artificial te ndryshem, paisje laboratorike bashkekohore, reagente dhe shtame mikrobike te izoluara nga kafshet e infektuara dhe te ngordhura.