Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

LABORATORI I SËMUNDJEVE TË KAFSHËVE TË EGRA DHE BLETËVE

LABORATORI I SËMUNDJEVE TË KAFSHËVE TË EGRA DHE BLETËVE
Stafi i laboratorit: Prof. Asoc. Kastriot Korro
Laboratori i Sëmundjeve të Kafshëve të Egra dhe Bletës, shërben si laborator monitories për sëmundje të kafshëve të egra dhe sëmundjet e bletës. Laboratori shërben si qëndër kërkimore për
studentët e nivelit Master dhe Doktoraturë. Aty kryen diagnostikime për sëmundjet e bletëve, kryesisht sëmundjet bakteriale, parazitare dhe realizohen teste serologjike për disa sëmundje
virale. Laboratori shërben si reference nacionale pritëse për kampionet e kafshëve të egra. Këtokampione, shërbejnë për të monitoruar disa patologji, që nuk kanë rrezikshmëri të lart në faunën
e egër. Të gjitha kampionet e selektura nga testet, serologjike me metoda të kiteve special, si tëdyshuara për sëmundjet virale dhe bakteriale, dërgohen më pas- në laboratoret e referencës së
OIE-se për t`ju nënshtruar metodave modern të diagnozës.
Laboratori afron:Teste serologjike me kromotografi lineare, mikroskopi te kulturave indore, diagnoza diferenciale
mykotike dhe parazitare, kryesisht në bletë dhe kafshë të egër. Kultivim të patogjenëve në
incubator elektronik dhe me CO2, Ph metër profesional e tjerë.