Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

LABORATORI I IKTIOPATOLOGJISË

Stafi i Laboratorit

 Prof. Asoc. Dr. Dritan LAÇI

Përshkrimi i Laboratorit

 Laboratori i Iktiopatologjisë shërben kryesisht për qëllime mësimdhënie. Ky laborator ofron shërbime për Departamentin e Shendetit Publik Veterinar dhe kapacitete për shërbime ndaj të tretëve. Laboratori i Iktiopatologjisë është ngritur afërsisht një vit më parë në një ambjent të mjaftushëm për të punuar në grupe me 15-20 studentë. Në laboratorin tonë, çdo vit akademik, punojmë sëbashku me rreth 100 studentë të kursit të katërt të Fakultetit të Mjeksise Veterinare. Në laborator kemi në përdorim akuarjume të pajisur plotësisht duke ofruar njohuri për manaxhimin e peshqëve dekorativë, ekzaminime të ndryshme klinike, teknika të marjes së mostrave, rrugët e përdorimit të medikamenteve të ndryshme, etj.