Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

KURSI PËR LIÇENCËN “VLERËSIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME”

KURSI PËR LIÇENCËN “VLERËSIMI I PASURIVE TË PALUAJTSHME”
(tokë bujqësore, tokë pyjore, kullotë dhe tokë e pafrutëshme) zhvillohet në UBT dhe

tarifa e regjistrimit ulet nga 90,000 lek në 60,000 lek

Kandidatët duhet të jenë diplomuar në fushat: bujqësi, ekonomi dhe shkenca inxhinierike
Regjistrimet bëhen çdo ditë. Për më shumë informacion kontaktoni:
E-mail: ssulaj@instant.al/ubttest ose cel: 068 90 19 109