Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Kurrikula e Departamentit të Menaxhimit të Turizmit Rural – FEA

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Misioni dhe Vizioni
Përgjegjësi i departamentit
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Shërbimet MTR

 

Manaxhim i Turizmit Rural Bachelor

Manaxhim i Turizmit Rural Master Profesional

Agroturizem dhe Mikpritje Shkolle Profesionale 2 Vjecare