Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Kurrikula e Departamentit të Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural – FEA

Ekonomi dhe Politikat e Zhvillimit Rural Bachelor

 

Ekonomiks i Aplikuar Bachelor

Ekonomi & Politike Agrare Master i Shkencave

Ekonomi dhe Politika Agrare Master Profesional

Planifikim dhe Zhvillim Ekonomik Territorial i Zonave Rurale Master Ekzekutiv