Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Kujtim Mersini

Edukimi

Doktorature, Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2016

Master Shkencor në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranes, 2009

Diplomë Mjek Veteriner, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2004

 

Lendet:

Biostatistika për Shkencat Veterinare

Interesat kërkimore

Puna e tij shkencore është veçanërisht e fokusuar në epidemiologjinë e brucelozës, antraksit dhe sëmundjeve të tjera zoonotike. Përveç shëndetit publik veterinar, interesat e tij kërkimore përfshijnë studime ekologjike në lidhje me speciet vektoriale, ekologjinë dhe ruajtjen e gjitarëve.

TITULLI

Kërkues Shkencor

DEPARTAMENTI

Departamenti i Lëndëve Klinike

 

NDERTESA

Godia FMV

Zyra

TELEFONI

+355 682738752