Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Kriteret e pranimit të studimeve në Universitetin Bujqësor të Tiranës, për vitin akademik 2022-2023

Kriteret e miratuara nga Universiteti Bujqësor i Tiranës sipas programeve në 5 fakultetet e UBT-së, për pranimin e studimeve në Vitin Akademik 2022-2023 janë si më poshtë:

 1. Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit

 2. Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit

 3. Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

 4. Fakulteti i Shkencave Pyjore

 5. Fakulteti i Mjekësisë Veterinare