Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Konkursi i Studentëve FED invest _ UBT 2021

Zhvillimi Rural dhe Fuqizimi i Sipërmarrjeve
ka nevojë për profesionistët e rinj

Në zbatim të Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe FED Invest, të dy institucionet konkretizojnë aktivitetin e parë të përbashkët në funksion të objektivave të harmonizuara të dy insitucioneve dhe të mbështetjes së zhvillimit rural në tërësi. Organizimi i konkursit ‘’Zhvillimi Rural dhe Fuqizimi i Sipërmarrjeve’’ ka nevojë për profesionistët e rinj, i pari i këtij lloji, dëshmon rëndësinë që dy institucionet i japin promovimit të të rinjve si një faktor determinant i zhvillimit të bujqësisë dhe agrobiznesit në tërësi. Pjesëmarrja e të rinjve në këtë konkurs synon afrimin e tyre me sektorin e agrobiznesit, rritjen e kapaciteteve manaxheriale dhe konsolidimin e kapitalit human në funksion të zhvillimit sektorial dhe kombëtar.

Për më shumë informacion kliko këtu: Concept Note FED_UBT 2021

Format Shprehje Interesi FED_UBT