Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Konkurs për studentët e Bioteknologjisë dhe Ushqimit

The European Federation of Food Science and Technology (EFFoST) po kërkon studentët më të mirë në shkencën dhe teknologjinë e ushqimit. Ky çmim është një mundësi e shkëlqyer për studentët për të ndërtuar dhe zgjeruar rrjetin profesional dhe për të rritur karrierën e ardhshme në shkencën dhe teknologjinë e ushqimit.

Çmimet do të paraqiten në Konferencën e 35-të Ndërkombëtare EFFoST të mbajtur në Lozanë, Zvicër nga 1-4 nëntor 2021.

Fituesit marrin një çek, do t’i përfshihen shpenzimet e udhëtimit dhe akomodimit si edhe një vizitë në Qendrën Evropiane të R&D të Cargill.

Afati i fundit i aplikimeve është 31 Maj 2021

Për më shumë informacion  https://www.effost.org/members/student+of+the+year/1935345.aspx