Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Konkurs për studentët “Climate Adaptation in Food Systems”

Wageningen University & Research (WUR), së bashku me GAIN, CCAFS, IAAS dhe CSAYN, fton studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës të bashkohen në Rrugën e Inovacionit QING të Konkursit për Përshtatjen e Klimës në Sistemet Ushqimore.

  • Pesë skuadrat që do të përzgjidhen do të marrin 2500 Euro dhe mentorim nga një Inxhinier i kompanisë QING gjatë periudhës korrik-shtator.
  • Vlog me i mirë do shfaqet gjatë Pre-COP #All4ClimateItaly në 29 Shtator.

Afati i fundit i aplikimeve është 5 Korrik 2021

Për të aplikuar si edhe për më shumë informacion, ju lutem shikoni dokumentin bashkëngjitur.