Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

 Konferenca Studentore

Fakulteti Ekonomisë dhe Agrobiznesit qysh prej vitit 2011 zhvillon çdo vit konferencën e studentëve, e cila ka si qëllim angazhimin e studentëve në kërkime të ndryshme studimore dhe shkencore. Këtë vit grupi organizator I conferences studentore po përgatitet për punimet e conferences së VI të Studentëve.