Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Konferenca Shkencore

Kërkimi Dhe Projektet
International Relations Office (UBT)
Karta Europiane për Kërkuesit Shkencor
ERASMUS+

Konferencat e Realizuara

Kontakte

Adresa: Universiteti Bujqësor i Tiranës, Rr. Paisi Vodica, Kodër-Kamëz, Tiranë Shqipëri
Tel dhe Faks: 355 47 200 874
E-mail: iroaut@ubt.edu.al
Faqja e internetit: www.ubt.edu.al
Orari i zyrës: Hene-Premte 9.00-16.00
Përgjegjëse e Zyrës për Marrëdhënieve me jashtë: Dr. Elsa Zela

Informacione
Data and Figures
Njihuni me Tiranë-n
Master Programmes AUT