Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Klubi Veterinerëve

Klubi Veterinerve mobilizon studentët e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare në realizimin e një sere aktivitete që I vijnë në ndihmë studentëve duke rritur nivelin e njohurive në anën teorike dhe praktike.