Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

 Klubi Miqtë e Mjedisit

“Klubi Miqtë e Mjedisit” mbledh rreth vetes jo vetëm studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit për të zhvilluar aktivitete të natyrës që karakterizon këta student, por pjesë e tij janë edhe studentët e fakulteteve të tjera të Universitetit Bujqësor të Tiranës duke dhënë kontributin e tyre për finalizimin me sukses të fushatave sensibilizuese dhe ndërgjegjsuese pro-mjedisore.