Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Klubi Miqtë e Fëmijve në Nevojë

Studentët e Universitetit Bujqësor të Tiranës zhvillojnë aktivitete të ndryshme duke ju ardhur në ndihmë fëmijëve në nevojë me veshje, lodra dhe ushqime.Bamirësia është një xhest fisnik,gjë që të cilën studentët po e promovojnë më shembuj konkret për të ndërgjegjësuar bizneset dhe komunitetin më gjerë.