Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Këshilli i Etikës

Anëtarët e Këshillit të Etikës

Anëtarët e Këshillit të Etikës

Dokumenta të UBT-së

Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës është Organ i tretë Kolegjial më i rëndësishëm në UBT pas Senatit Akademik dhe Rektoratit.