Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Kërkesë për rishikimin e fondeve në regjistrat e prokurimeve publike për periudhën Shtator-Dhjetor 2018, Vendim Senati 26.09.2018

Kërkesë për rishikimin e fondeve në regjistrat e prokurimeve publike për periudhën Shtator-Dhjetor 2018, Vendim Senati Nr. 30, Datë 26.09.2018.

Kliko këtu:  Vendim Senati 26.09.2018