Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Katalogu Online

Struktura e Bibliotekës
Shërbimet e ofruara
Aktivitetet e zhvilluara nga Biblioteka
Bibliografi online
Burime elektronike
Katalogu Online
Platforma LNSS Western Balkans Albania

Katalogu Online

 

Duke qenë pjesë e Sistemit COBISS.NET, qysh prej vitit 2013, Biblioteka Shkencore “Mentor Përmeti” ka filluar hedhjen e të dhënave bibliografike dhe krijimin e katalogut online. Përdoruesi mund të ketë informacion kudo dhe kurdo për literaturën shkencore dhe artistike që gjendet në fondet e bibliotekës sonë.

Për të kërkuar në katalogun online klikonial.cobiss.net