Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Kastriot Belegu

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Përgjegjësi i departamentit
Grupi Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

Edukimi

PhD, Në Fushën e Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2008

Master Shkencor në “Modelimin teknik dhe ekonomik të sistemeve të prodhimit blegtoral”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2004

Bachelor në Fakultetin e Mjekësisë Veterinare / Dega Zootekni Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 1995

 

Lendet:

Histologji dhe Embriologji  për studentët e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare si dhe në programin 2 vjeçar Menaxhim Veterinar

Interesat kërkimore

Zhvillimi Embrional si dhe Çrregullimet e Zhvillimi Kongjenital dhe pas lindjes; Ndryshimet Histologjike nga veprimi I agjentëve të ndryshëm sëmundje shkaktues në gjak apo inde dhe organe të ndryshme të organizmit të kafshëve

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Departamenti I Moduleve Morfofunksionale

 

Ndertesa:

Godina e Anatomisë

 

Zyra:

Zyra 102

 

Tel:

0682160261

 

Email:

Kastriot.belegu@ubt.edu.al