Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Informacion mbi aplikimin për Kartën e Studentit në Universitetin Bujqësorë të Tiranës

Të gjithë studentët e UBT-së mund të marrin një informacion të detajuar për cdo shërbim që ofron karta e studentit si dhe mund të aplikojnë për tu pajisur me Kartën e Studentit në adresën e mëposhtëm sipas fakultetit përkatës.
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit➡️ Kati I, pranë zyrës së karrierës
Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit➡️ godina A, Kati I, zyra e këshillimit të karrierës
Fakulteti i Shkencave Pyjore➡️ Kati II, pranë zyrës së përgjegjësit të departamentit.
Fakulteti i Veterinarisë➡️ Kati I, godina e zyrave të profesorëve

Për një informacion më të gjerë që ofron karta e studentit mund të informoheni në linkun:

www.kartaestudentit.al