Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Kapllan Sulaj

EDUKIMI

  • Profesor në Fakultetin e Bioteknologjisë dhe Ushqimit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2012
  • Profesor i Asociuar,Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2008
  • Doktor i Shkencave (PhD) në Mjekësinë Prandaluese Veterinare, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2001
  • Shkollë Pasuniversitare (SHPU) në Mjekësinë Prandaluese Veterinare, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1999
  • Studimet universitare në mjeksi veterinare, diplomuar mjek veteriner në vitin 1993, Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës

 

LËNDËT

  • Toksikologjia Ushqimore
  • Kontrolli i Ushqimeve në Zinxhirin e Prodhimit
  • Teknologjia e Përpunimit të Mishit
  • Sëmundjet me Orgjinë Ushqimore dhe Metodat e Izolimit të Patogjenëve

 

INTERESAT KËRKIMORE

 

Siguria ushqimore | Mbetjet në Ushqime | Identifikimi i patogjenëve në ushqime | Sëmundjet ushqimore dhe epidemiologjia e tyre  |Metodat e reja të prodhimit të produkteve të mishit

Profesor

 

DEPARTAMENTI

 

Shkencave të Ushqimit dhe Bioteknologjisë, FBU

 

KONTAKT

Zyra e Dekanit, Godina e Bibliotekës, UBT

Tel: 068 9016 757,

Email: ksulaj@ubt.edu.al