Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Julian Karaulli

Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit
Përgjegjësi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi

Master Shkencor në “Kimi Ushqimore”, Fakulteti Shkencave të Natyrës,Universiteti i Tiranës,  2011

Bachelor në “Kimi Ushqimore”profile “Fakulteti Shkencave të Natyrës,Universiteti i Tiranës,  2009

Lendet:

Sistemet e Cilësisë dhe Sigurisë në Industrinë Ushqimore,

Drejtimi Cilësisë në Industrinë Ushqimore,

Legjislacioni dhe Siguria Ushqimore

Interesat kërkimore

Kërkimi shkencor fokusohet në Cilësinë dhe Sigurinë Ushqimore në Shqipëri, Standardizimin e produkteve ushqimore; Karakterizimi fiziko-kimik i produkteve ushqimore dhe vlerësimi sensorial.

Titulli :

Asistent lektor/ Kërkues Shkencor

 

Departamenti:

“Qendrës së Kërkimit të Ushqimit”, Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit.

 

Ndertesa:

Godina F, Qendrëa e Kërkimit të Ushqimit,

Zyra:

Zyra 004F, Kati 1

Tel:

Tel: 069 25 28 570

Email:

jkaraulli@ubt.edu.al  : julian_karaulli@hotmail.com