Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Jonida Avdulaj

Edukimi 

Doktoratë në fushën Ekonomia dhe Politikat e Zhvillimit Rural, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2017

Bachelor + Master në Departamentin Administrim Publik, Universiteti Eqrem Cabej, Gjirokastër, 2007

Lendët

Marketing

Kerkimet Shkencore

Zhvillimi i potencialeve prodhuese në ekonominë rurale, vlerësimi i zinxhirit të vlerës në njësitë e vogla agroushqimore, vlerësimi i marketingu në industrinë agroushqimore etj.

Titulli :

Drejtimi i Agrobiznesit

 

Departamenti:

Drejtimi i Agrobiznesit

 

Ndertesa:

Godina A FEA

Zyra:

Zyra 120 A

Tel:

 

Email:

javdulaj@ubt.edu.al