Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Jona Mulliri

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Përgjëgjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi 

PhD, Financë – Kontabilitet në “Sistemet e informacionit të menaxhimit dhe planifikimi strategjik në bankat e nivelit të dytë në Shqipëri”, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2016

Master i Shkencave, cikël i Integruar “Informatikan”, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, 2009

Lëndët

“Informatikë e Aplikuar”, “Hyrje në Informatikë”, “Databazë dhe Menaxhim”, “Programim në Internet”, “Sistemet e Informacionit të Menaxhimit”, “Programim i Avancuar në Web”, “Administrim Bazë të Dhënash”

Kerkimet Shkencore

Sistemet e Informacionit, Shkencat kompjuterike dhe Teknologjia e Informacionit

Titulli :

Dr./Lektor

 

Departamenti:

Matematike dhe Informatikes

 

Ndertesa:

Godina A FEA

Zyra:

Zyra 234

Tel:

 

Email:

jmulliri@ubt.edu.al