Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Jolia KORITA

 

Edukimi

2010: PhD, Universiteti Bujqesor i Tiranes

2001: Jurist, Universiteti i Tiranës

Lendet:

E drejte Mjedisi; E drejte Agrare, Legjislacioni mjedisor dhe kuadri institucional, E drejta per Burime Natyrore

Interesat kërkimore

Ndikimi i legjislacioni ne mbrojtjen e mjedisit. Efektet e burimeve te se drejtes mbi mjedisin. Organizimi institucional per mbrojtjen e mjedisit

Titulli

Doktor

 

Departamenti

Departamenti i Mjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

Ndertesa

Godina e Agronomise

 

Zyra

Nr 226

 

E-mail: jkorita@ubt.edu.al