Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Jetmira Abeshi

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

Edukimi

PhD, Fakulteti I Mjekesise Veterinare, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2009

Master Shkencor në Veterinari, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2006

Fakulteti I Mjekesise veterinare diploma “Mjek Veteriner” Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 1989

Lendet:

Mbareshtimi dhe Patologjite e kafsheve te Laboratorit (me zgjedhje)

Interesat kërkimore

Studime ne fushen e hematologjise, biokimise dhe kafshet e Laboratorit

TITULLI

Lektor (Dr)

 

DEPARTAMENTI

Moduleve paraklinike

 

NDERTESA

Godina Klinika e Kafsheve te shoqerimit

Zyra 204

 

TELEFONI

0696347548

EMAIL: jabeshi@ubt.edu.al; abeshijetmira@yahoo.com