Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Jerina Kolitari

Edukimi

 Professor i asociuar, , Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2014

PhD,  Universiteti Bujqesor i Tiranes,  2007

Master në Akuakulture dhe Peshkim, Universiteti Bujqesor i Tiranes,  2001

 Studimet ne degen Zootekni, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1991

Lëndët:

Projektimi i veglave te peshkimit industrial.

Sistemet e riprodhimit dhe rritjes se larvave.

Kerkimet Shkencore

Fusha e peshkimit, akuakultures dhe mjedisit.

Titulli :

Profesore e Asocuar

 

Departamenti:

Departamenti I Akuakultures dhe Peshkimit

 

Ndertesa:

Godina A FBM

 

Zyra:

Ne Laboratorin e Akuakultures dhe Peshkimit, Durres

 

Tel:

0693628584

 

Email:

j.kolitari@gmail.com