Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Java Ndërkombëtare Online 2021 nga Universiteti Mendel

 

Universiteti Mendel në Brno ka kënaqësinë t’ju ftojë në Javën Ndërkombëtare pranverore ONLINE 2021, e cila do të zhvillohet nga 26 deri më 30 Prill 2021.

IW 2021 do t’u japë pjesëmarrësve një mundësi unike për të mësuar më shumë dhe për të diskutuar mbi Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë. Objektivat kryesore të programit përfshijnë transferimin e njohurive, ndarjen e përvojave dhe praktikave më të mira midis kolegëve nga partnerët dhe institucionet jo partnere.

Grupi i synuar: Personeli akademik dhe jo-akademik i fushave të ndryshme të studimit.

Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni intweek@mendelu.cz