Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Jashtë UBT

Përshkrimi
Mobilitete të studentëve
Mobilitete të stafit
Harta e Mobiliteteve

Jashtë UBT-së

 

Zyra e Marredhenieve me Jashte  mbeshtet te gjithe te interesuarit që të shkojne jashtë si student, doktorantë, kërkues shkencor ose punonjës administrativ me qellim jo vetem shkembimin e eksperiencave, por edhe rritjen e kapaciteteve  kërkimore, mësimdhënëse dhe administrative.

Dr. Elsa Zela
Përgjegjëse e Sektorit te Marrëdhenieve me Jashte
Rruga Paisi Vodica 1025 Koder-Kamez
Tel dhe Fax: 355 47 200 874
Website: ubt.edu.al
E-mail: iroaout@ubt.edu.al

Harta e Kampusit