Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Jani Mavromati

Edukimi

PhD, Fakulteti i Mjekësise Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2008.

Master i nivelit të dytë në Mjëkesi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2005.

Bachelor në Mjekesi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1984

 

Lendet:

Toksikologjia Veterinare.

Interesat kërkimore

Toksikologjia dhe farmakologjia Klinike, Toksikologjia ushqimore, mbetjet në ushqimet blegtorale, Toksikologjia mjedisore, Protemiksi dhe zbatimi i tij në veterinari.

TITULLI

Profesor i Asociuar.

DEPARTAMENTI

Shëndeti Publik Veterinar

NDERTESA

Godina 2 FMV, k 2

Zyra 202

TELEFONI

069 20 63696

EMAIL: jmavromati@ubt.edu.al