Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Irida Germeni

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Përgjëgjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi 

Master Profesional, Administrim Biznesi, Universiteti i Tiranes, 2014

Msc,Informatike, Universiteti I Tiranes, 2008

Lëndët

Informatike,

Asp.Net dhe C#

Manaxhimi I teknologjise se informacionit

Programim Mobile

Asp.Net MVC

Kerkimet Shkencore

Permiresimi I sistemit dhe procesit te manaxhimit ne agrobiznes me ndihmen e metodave matematikore dhe programeve kompjuterike. Vleresimi I perdorimit efikas te inputeve bujqesore me ane te software-ve mbi metoda matematike.

Titulli :

Asistent lektor,

 

Departamenti:

Matematike dhe Informatikes

 

Ndertesa:

Godina A FEA,

Zyra:

Zyra 131 A

Tel:

 

Email:

igjermeni@ubt.edu.al