Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Zyra e Marrëdhënieve Me Jashtë

Rreth Nesh
Detyrat Kryesore të Zyrës
Bashkëpunimi Ndërkombëtar
Informohu

Zyra e marrëdhënieve me jashtë është përgjegjëse për promovimin e ndërkombëtarizimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës, ngritjen dhe nxitjen e bashkëpunimeve ndërkombëtare si dhe ardhjen ne ndihmë te anëtarëve të stafit të universitetit në mbështetje të aktiviteteve të tyre ndërkombëtare.

Ky mision përfshin gjenerimin dhe zbatimin e masave për rritjen e lëvizshmërisë ndërkombëtare të studentëve dhe stafit akademik, integrimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës në Programet Evropiane brenda fushave të arsimit, bujqësisë dhe shkencës dhe në rrjetet ndërkombëtare si dhe koordinimin me  universitetet e huaja dhe institucionet e arsimit të lartë.

Hulumtimi dhe mësimdhënia e shkëlqyeshme është e mundur vetëm në një kontekst ndërkombëtar. Universiteti Bujqesori i Tiranes është një universitet tërheqës për studentët, punonjësit dhe mysafirët me një horizont ndërkombëtar. UBT ofron një sërë mundesish ne funksion të internacionilizimit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar.

Karakterizohet nga:

  • Një sërë kursesh ndërkombëtare me programe në gjuhën angleze dhe se shpejti edhe me diplomë të dyfishtë
  • Programe shkëmbimi, bursa dhe mundësi financimi për të ardhurat dhe daljet
  • Rrjete globale në kërkim dhe mësimdhënie, secila me rreth 100 partnerë ndërkombëtarë
  • Një mjedis tërheqës ekonomikisht dhe kulturor
  • Një kulturë mikpritëse
  • Një reputacion shumë të mirë kombëtar dhe një rrjet global alumni ndërkombëtarë

 

Njoftime te fundit 

    Sorry, no posts matched your criteria.

Dr. Elsa Zela
Përgjegjëse e Sektorit te Marrëdhenieve me Jashte
Rruga Paisi Vodica 1025 Koder-Kamez
Tel dhe Fax: 355 47 200 874
Website: ubt.edu.al
E-mail: iroaout@ubt.edu.al

Harta e Kampusit