Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

International Relations Office (UBT)

Kërkimi Dhe Projektet
International Relations Office (UBT)
Karta Europiane për Kërkuesit Shkencor
ERASMUS+

Zyra e marrëdhënieve me jashtë është përgjegjëse për promovimin e ndërkombëtarizimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës, ngritjen dhe nxitjen e bashkëpunimeve ndërkombëtare si dhe ardhjen ne ndihmë te anëtarëve të stafit të universitetit në mbështetje të aktiviteteve të tyre ndërkombëtare.

Ky mision përfshin gjenerimin dhe zbatimin e masave për rritjen e lëvizshmërisë ndërkombëtare të studentëve dhe stafit akademik, integrimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës në Programet Evropiane brenda fushave të arsimit, bujqësisë dhe shkencës dhe në rrjetet ndërkombëtare si dhe koordinimin me  universitetet e huaja dhe institucionet e arsimit të lartë.

Internacional Coperation

Projekte

Projekte Kerkimi

Erasmus +

Projekte te tjera

Evente

Njoftime te fundit 

Kontakte

Adresa: Universiteti Bujqësor i Tiranës, Rr. Paisi Vodica, Kodër-Kamëz, Tiranë Shqipëri
Tel dhe Faks: 355 47 200 874
E-mail: iroaut@ubt.edu.al
Faqja e internetit: www.ubt.edu.al
Orari i zyrës: Hene-Premte 9.00-16.00
Përgjegjëse e Zyrës për Marrëdhënieve me jashtë: Dr. Elsa Zela

Informacione
Data and Figures
Njihuni me Tiranë-n
Master Programmes AUT