Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Informacion mbi mbylljen e vitit akademik Fakuletiti i Bujqësisë dhe Mjedisit   

Bashkangjitur do të gjeni informacion mbi mbylljen e vitit akademik, Fakuletiti i Bujqësisë dhe Mjedisit :

  • Datat e sezonit të vjeshtës së vitit të III Bachelor janë : 9,10,13,14,15 Korrik 2020
  • Referuar situatës së krijuar nga pandemia Covid-19, për arsye të mungesës së transportit publik dhe mosrealizimit të sezonit të rregullt të provimeve të vitit I dhe vitit II bachelor, shtohet dhe 1 (një) datë në datat e riprovimeve para diplomës :21,22,23,24 Korrik 2020
  • Data e mbrojtjes së diplomës për Master Profesional (1 vjeçar) : 28 Korrik 2020
  • Data e mbrojtjes së diplomës për Bachelor : 29 Korrik 2020

Kliko këtu: Informacion mbyllja e vititi Akademik