Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Informacione GKM DLK

Departamenti i Lëndëve Klinike ka dy grupe mësimore-kërkimore

 

 1. Grupi mësimor – kërkimor “Sëmundjet e Kafshëve të Fermës dhe Shoqërimit”

 

Anëtarët e GMK-së

 

 • Dr. Dhimitër Rapti Kryetar
 • Dr. Vangjel Ceroni
 • Dr. Rezart Postoli
 • Asoc. Ilirjan Bakiasi
 • Gerta Dhano
 • Ilir Dova

 

dhe aspektet kryesore të kërkimit janë:

 

 • Luhatjet në vlerat e parametrave të përgjithshëm klinikë, biokimikë dhe hematologjikë të normës, në llojet e ndryshme të kafshëve, klinikisht të shëndosha, nën ndikimin e faktorëve mjedisorë dhe të mbarështimit;

 

 • Vlerat e normës në parametrat metabolikë dhe hematologjikë në kafshët monogastrike dhe luhatjet e tyre nën ndikimin e faktorëve të ndryshëm mjedisorë;

 

 1. Grupi mësimor – kërkimor “Riprodhimi i Kafshëve dhe Kirurgjia Veterinare”

 

Anëtarët e GMK-së

 

 • Dr. Paskal Gjino Kryetar
 • Dr. Luigj Turmalaj
 • Asoc. Ilir Kusi
 • Gerald Muça
 • Bledar Goxha

 

dhe aspektet kryesore të kërkimit janë:

 

 • Bioteknologjitë bashkëkohore për transferimin e embrioneve në llojet e ndryshme të kafshëve.

 

 • Patologjitë e riprodhimit dhe ndërhyrjet kirurgjikale

 

 • Patologjitë kirurgjikale në kafshët e shoqërimit