Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ina Padria

Edukimi 

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2013

 Docent, Univesiteti Bujqësor i Tiranës, Dhjetor Tiranë 2011

Doktor i Shkencave në Menaxhim Agrobiznesi, Univesiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2010

Master i Shkencave në Menaxhimin e Ndërmarrjeve të Agrobiznesit, Tiranë 2007

Diplomuar si Ekonomist Agrobiznesi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2004 (Diplomë- Student i Dalluar).

Lendët

Statistikë, Statistikë biznesi, Bazat e Ekonometrisë, Ekonometri

Kerkimet Shkencore

Modelet statistikore dhe ekonometrike, drejtimi i agrobiznesit, bizneset e tipit partneritet, bujqesiaanaliza e sjelljes së konsumatorit, diagnostika e zonave rurale, dhe financë

Titulli :

Profesor i Asociuar, lektor

 

Departamenti:

Matematikë-Informatikë

 

Ndertesa:

Godina A FEA

Zyra:

Zyra A 111

Tel:

 

Email:

ipagria@ubt.edu.al