Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ilirjan Bakiasi

Edukimi

Doktor i Shkencave në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2009

Shkolla Pasuniversitare në Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2005

Master Shkencor në Mjekësi Veterinare, Diplomimi Mjek Veteriner, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 1993

 

Lëndët:

Propedeutikë Veterinare

Sëmundjet e Kafshëve Ripërtypëse

Interesat kërkimore

Patologjitë kryesore të kafshëve Ripërtypëse dhe sidomos të bagëtive të imta.

TITULLI

Profesor i asociuar

 

DEPARTAMENTI

Departamenti i Lëndëve Klinike

 

NDËRTESA

Godina B, FMV

Zyra 202

Kati i Dytë

 

TELEFONI

069 57 80 526

E-MAIL: ibakiasi@ubt.edu.al