Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ilir Tomorri

Edukimi 

Profesor i Asociuar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2021

PhD, Ekonomi dhe Agrobiznes, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2013

Master Shkencor në Menaxhim dhe Agrobiznes, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2007

Studime Universitare në Ekonomi dhe Agrobiznes, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tiranë, 1995

 

Lendët

Administrimi Publik, Menaxhimi i Projekteve, Drejtimi i Fermave

Kerkimet Shkencore

Administrimi dhe Menaxhimi Publik, Menaxhimi i Projekteve, Menaxhimi i Fermave dhe Sipërmarrjeve të Agrobiznesit si dhe Financë – Kontabilitet.

Titulli :

Lektor, Ph.D

 

Departamenti:

Drejtimi i Agrobiznesit

 

Ndertesa:

Godina A, FEA/UBT

Zyra:

Zyra, 112 A

Tel:

 

Email:

itomorri@ubt.edu.al