Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ilir MYTEBERI

Edukimi

PhD, Fakulteti i Shkencave Pyjore, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2009

Master Shkencor në Shkenca Pyjore, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane, 2005

Dega Gjeodezi, Fakulteti Inxhinierise, Universiteti i Tiranes, Tirane , 1982

Lendet:

Topografi, Kadastra dhe GIS

 

 

 

Interesat kërkimore

Aplikime te GIS dhe Remote Sensing ne fushen e pyjeve dhe me gjere.

Titulli :

Prof. As. Dr.

 

Departamenti:

Fizikes dhe Lendeve Inxhinierike

 

Ndertesa:

Godina: Laboratori “Mbrojtja e pyjeve”, Rruga Faik Konic, nr. 13, Kamëz.

 

Zyra:

Zyra:305

 

Tel:

06840 10 210

 

Email:

imyteberi@ubt.edu.al