Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ilir Lloha

Edukimi

PhD, Shkencat e Ushqimit Universiteti Bujqesor i Tiranes 2015

Master Shkencor Shkenca Biologjike, Universiteti i Firences, Itali, 2006

Bachelor në Biologji molekulare, Universiteti i Firences, Itali, 2005

Lendet:

Kimi Ushqimore

Ushqimi dhe te Ushqyerit e Njeriut

Bazat e te Ushqyerit

Interesat kërkimore

Permbajtja e nutrienteve ne ushqime te ndryshme, Nutrigjenomika, aktiviteti antioksiudant I perberesve natyrore

Titulli :

Lektor

 

Departamenti:

Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologjise

 

Ndertesa:

Godina E, Fakulteti i Bioteknlogjise dhe Ushqimit

Zyra:

Zyra 108

Tel:

 

Email:

illoha@ubt.edu.al