Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Horizon 2020

Dega e Kerkimit Dhe Projekteve
International Relations Office (UBT)
Karta Europiane për Kërkuesit Shkencor
ERASMUS+
Programi COST

Horizon 2020 është programi më i madh i risive kërkimore të Bashkimit Europian me qëllimi për të nxitur rritjen ekonomike dhe për të krijuar vende pune. Horizon 2020 ka mbështetjen politike të drejtuesve të Europës dhe të anëtarëve të Parlamentit Europian. Është një dokument financiar që zbaton bashkimin e inovacionit, një iniciativ e rëndësishme e Europës 2020 për qëllim sigurimin e konkurencës globale të Europës. Financimi në dispozicion të këtyre shtatë viteve të ardhshme është 80 bilion euro. Nga bashkimi i kërkimit dhe inovacionit, Horizon 2020 është duke ndihmuar për të arritur këtë, duke e vënë theksin e tij në shkencën e ekselencës, udhëheqjen industriale dhe trajtimin e sfidave shoqërore. Synimi është që Europa të sigurohet që prodhon shkencë të nivelit botëror, largon pengesat për risi dhe e bën më të lehtë punën e sektorit publik dhe privat së bashku në prurjet e risive.

Programi Horizon 2020 ështe i hapur për të gjithë, dhe ka një strukturë të thjeshtë që zvogëlon burokracinë dhe kohën në mënyrë që pjesëmarrësit të mund të përqëndrohen në atë që është me të vërtetë e rëndësishme. Kjo qasje i bën projektet e reja të sigurta dhe të arrijnë rezultate të shpejta.

Për më shumë informacion kliko këtu: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

Projekte Horizon 2020 ku është përfshirë UBT:

 The DEFEND consortium will target two viruses of livestock which are emerging into Europe – African swine fever virus (ASFV) and lumpy skin disease virus (LSDV) – Fakulteti i Mjekësisë Veterinare