Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Holta Çota

Edukimi

PhD në fushën e “Teknologjisë së Drurit”,  Fakulteti Shkencave Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tirane, 2014

Master Shkencor në fushën e “Teknologjisë së Drurit”, Fakulteti Shkencave Pyjore, Universiteti Bujqësor i Tiranes, Tiranë, 2009

Master Shkencor në Finance Kontabilitet, Fakulteti Ekonomik, Universiteti “Aleksander Xhuvani”, Elbasan, 2009

Bachelor + Master – Inxhinier perpunim Druri, Fakulteti Shkencave Pyjore, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tiranë, 1999

Lendet:

Makina dhe instrumenta prerës

Tharje druri

Mobilje të tapicuara dhe aksesorë

Materiale të tjera jo drusore

Interesat kërkimore

Teknologji druri

Tharja e drurit dhe trajtimi termik i drurit

Aksesorët e mobiljeve

Studimi i ndotjes nga pluhurat dhe ndotjes akustike në industrinë e drurit

Titulli :

Prof. Dr,  Lektor

 

Departamenti:

Departamenti Industrisë së Drurit

 

Ndertesa:

Godina FSHP

 

Zyra:

Zyra 308

 

Tel:

0685027967

 

Email:

hcota@ubt.edu.al